ย 

Beat The Test GMAS Prep Rally Tour 2020 Postponed

Beat The Test GMAS Prep Rally Tour is postponed for the time being amid the COVID-19 spread.

94.1 The Beat's CJ The DJ is visiting 11 schools to get kids pumped for GMAS testing.

Check back with us in the coming weeks for updates.

๐Ÿซ #1: Mercer Middle School

๐Ÿ“201 Rommel Ave, Savannah, GA 31408

โŒš**POSTPONED**

๐Ÿซ #2: Goodyear Elementary School

๐Ÿ“3000 Roxboro Rd, Brunswick, GA 31520

โŒš**POSTPONED**

๐Ÿซ #3: Hubert Middle School

๐Ÿ“768 Grant St, Savannah, GA 31401

โŒš**POSTPONED**

๐Ÿซ #4: West Chatham Elementary

๐Ÿ“820 Pine Barren Rd, Pooler, GA 31322

โŒš**POSTPONED**

๐Ÿซ #5: West Chatham Middle School

๐Ÿ“800 Pine Barren Rd, Pooler, GA 31322

โŒš**POSTPONED**

๐Ÿซ #6: Shuman Elementary School

๐Ÿ“415 Goebel Ave, Savannah, GA 31405

โŒš**POSTPONED**

๐Ÿซ #7: Southwest Elementary School

๐Ÿ“6020 Ogeechee Rd, Savannah, GA 31409

โŒš**POSTPONED**

๐Ÿซ #8: Sarah Mills Hodge Elementary School

๐Ÿ“975 Clinch St, Savannah, GA 31405

โŒš**POSTPONED**

๐Ÿซ #9: Rice Creek School

๐Ÿ“100 Mulberry Ave, Savannah, GA 31407

โŒš**POSTPONED**

๐Ÿซ #10: Andrea B. Williams Elementary School

๐Ÿ“21125 Wheaton St, Savannah, GA 31404

โŒš**POSTPONED**

๐Ÿซ #11: Gadsen Elementary School

๐Ÿ“919 May St, Savannah, GA 31415

โŒš**POSTPONED**


Sponsored Content

Sponsored Content

ย